Tại sao ZOWIE không thể hiện thời gian phản hồi cho các model XL và RL trên trang web của mình nữa?

Trên trang web ZOWIE, chúng tôi không còn hiển thị thời gian phản hồi cho XL2546S và XL2546K cũng như tất cả các dòng XL & RL của chúng tôi.

Lý do là: không có tiêu chuẩn đo lường chung cho thời gian phản hồi trong ngành nói chung, có nghĩa là: mỗi thương hiệu có một điều kiện khác nhau để báo cáo thời gian phản hồi, và điều này có nghĩa là thời gian phản hồi (bất kỳ con số nào mà chúng tôi công bố) sẽ không giúp khách hàng có thêm cơ sở tham khảo khi đưa ra quyết định. Cũng cần phải lưu ý rằng các tấm nền khác nhau trong cùng một model cũng vẫn có độ lệch, vì vậy mỗi tấm nền sẽ không có cùng chính xác một thời gian phản hồi. Đây là lý do tại sao chúng tôi loại bỏ thời gian phản hồi cho tất cả các dòng XL & RL của chúng tôi, để tránh mọi hiểu lầm.

Ngoài ra, chúng tôi tận dụng triệt để lợi thế thời gian phản hồi nhanh của tấm nền và cũng tinh chỉnh nó để đảm bảo trải nghiệm tổng thể trong trò chơi được tối ưu, thay vì chỉ cố gắng thể hiện thời gian phản hồi nhỏ nhất bằng con số.