Khi tôi sử dụng màn hình với chức năng AMA, màn hình sẽ xuất hiện bóng mờ khi lướt xuống dưới, khi TẮT chức năng AMA, vấn đề bóng mờ này không xảy ra. Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào không?

Explanation  /   2022-09-23

Đó là chức năng Overdrive/Response Time Compensation (RTC) trong dòng RL/XL. Công nghệ này dựa trên việc sử dụng điện áp mức độ cao lên các tinh thể lỏng để thúc đẩy chúng dịch chuyển nhanh hơn. Chúng tôi thường sẽ dùng thuật ngữ "grey to grey" (G2G) để chú thích thời gian phản hồi trên các màn hình sử dụng công nghệ này vì đó thường là những dòng màn hình có tốc độ chuyển tiếp nhanh nhất hiện có.