Sự khác biệt giữa DyAc và DyAc + là gì?

Explanation  /   2022-11-16

DyAc + dựa trên cùng công nghệ với (DyAc) và thông qua tối ưu hóa bảng điều khiển (với tốc độ phản hồi bảng điều khiển nhanh hơn một chút), giúp cho người chơi có thêm một lựa chọn khác cho các hành động như Control Spray.