Màn hình của tôi có cổng DP và DVI-Dual Link hỗ trợ 120hz (ví dụ như XL2411P, XL2430, XL2720), tôi có thể sử dụng các bộ điều hợp video (video adapters) như HDMI sang DP hoặc HDMI sang DVI Dual Link làm giải pháp thay thế để đạt được tốc độ làm mới 120hz được không?

Explanation  /   2022-11-17

Rất tiếc, do thông số kỹ thuật và chất lượng của các bộ điều hợp video (video adapters) khác nhau cũng sẽ khác nhau, nên chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các loại thiết bị điều hợp video từ bên thứ ba đều có thể sử dụng. Ngoài ra, vì thời gian đầu ra (timing output) từ các bộ điều hợp video đó có thể không phù hợp với thời gian tiêu chuẩn ngành , nên ngay cả khi thiết bị có thể hoạt động, màn hình sau đó sẽ liên tục hiển thị thông báo lỗi (cáp không chính xác, vui lòng sử dụng cáp XXX đi kèm với màn hình của bạn).