Tại sao khi dùng điện thoại quay lại video màn hình, hình ảnh lại bị nhấp nháy?

Explanation  /   2022-11-16

Đây là trạng thái bình thường khi chức năng DyAc (+) được bật, sử dụng công nghệ điều khiển ánh sáng đen để giảm độ mờ chuyển động của màn hình. Nếu bạn có thể thấy các đường quét nhấp nháy hoặc chuyển động, điều này đến từ việc cảm biến của máy ảnh và màn hình có tần số quét khác nhau.

Hướng dòng có thể là ngang hoặc dọc, điều này thường liên quan đến hướng máy ảnh (đặt máy ảnh theo chiều dọc hoặc chiều ngang) hoặc cách hoạt động của cảm biến máy ảnh được thiết kế.