Tính năng "Profile to Go" khả dụng trên một số màn hình chơi game có nghĩa là gì?

Explanation  /   2022-11-18

Profile to Go là một chức năng liên quan đến S Switch trên các kiểu máy sê-ri XL đã chọn, chức năng này cho phép bạn lưu các cài đặt hiển thị màn hình ưa thích của mình và áp dụng chúng cho một màn hình khác của cùng một kiểu máy.