Các mẫu chuột dòng EC-CW có cùng hình dạng và kích thước với dòng EC-C không?

Explanation  /   2023-08-10

Có, hình dạng và kích thước giống như dòng EC-C.