Có vấn đề gì không nếu chuột không dây được sạc lâu với cáp USB-C hoặc đầu nối pin pogo?

Explanation  /   2023-08-10

Không có vấn đề gì nếu pin được sạc đầy và thiết bị vẫn được cắm trong tối đa 48 giờ. Tuy nhiên, việc thường xuyên để thiết bị ở trạng thái sạc lâu hơn thông thường có thể làm giảm hiệu suất của pin.