Tôi bị mất cáp sạc, vậy tôi có thể sử dụng bất kỳ cáp USB-C nào khác cho đầu thu nâng cao và chuột không dây không?

Explanation  /   2023-08-10