Tôi bị mất cáp sạc, vậy tôi có thể sử dụng bất kỳ cáp USB-C nào khác cho đầu thu nâng cao và chuột không dây không?

Explanation  /   2023-08-10

Mặc dù chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng cáp USB-C đi kèm để sạc, nhưng nếu bạn thực sự đã làm mất cáp thì bất kỳ cáp USB-C nào đã được chứng nhận cũng đều được chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hiệu suất sạc của cáp từ bên thứ ba.