Các skate chuột trên EC-CW có tương thích với cách sử dụng chuột có dây không?

Explanation  /   2023-08-10

Có. Chúng tương thích với cách sử dụng chuột có dây.