Làm cách nào để đăng ký bảo hành chuột?

Explanation  /   2023-08-10

Tại thời điểm này, đăng ký sản phẩm hiện không có sẵn. Vui lòng giữ một bản sao hóa đơn/biên nhận khi mua chuột trong thời gian này. Đây sẽ là bằng chứng mua hàng nếu bạn gặp sự cố cần bảo hành trong tương lai.