XL Setting to Share là gì và hoạt động như thế nào?

"XL Setting to Share là chức năng phần mềm độc quyền của ZOWIE dành cho một số dòng máy được chỉ định, cho phép người dùng chia sẻ cài đặt màu sắc hiển thị theo định dạng 'profile'. Phần mềm này cũng cho phép bạn có thể tải xuống cài đặt hiển thị tương thích từ những người dùng khác và lưu lại trên USB.

XL Setting to Share có thể tải xuống từ : https://zowie.benq.com/vi/xl-setting-to-share.html
không cần cài đặt phần mềm bổ trợ.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng XL Setting to Share:
https://youtu.be/68EzNGasVvo"