XL2430 có Display Port phiên bản mấy? Có thể hiển thị 144Hz ở độ phân giải Full HD không?

- Display Port ở định dạng 1.2
- XL2430 có thể hỗ trợ 144Hz bằng cáp DVI D-dual link và cáp cổng Display port 1.2 ở độ phân giải 1920 x 1080.