Refresh rate (Tần suất làm mới) tối đa của XL2411 @FHD là bao nhiêu?

Tần suất làm mới tối đa của cổng HDMI trên XL2411 là 60Hz @FHD. Bạn có thể sử dụng DVI-D để cài đặt tần suất cao hơn. Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra bảng độ phân giải.