Làm sao để làm sạch bàn phím ZOWIE CELERITAS II?

Bạn có thể dùng công cụ như bàn chải, hút/thổi bụi để làm sạch bàn phím.