Làm thế nào để làm sạch tấm lót chuột?

Đối với tấm lót chuột ZOWIE, hãy sử dụng một miếng vải ẩm để làm sạch.