Làm thế nào để đăng ký chế độ bảo hành cho chuột?

Hiên tại, chúng tôi không cung cấp chính sách đăng ký chế độ bảo hành cho chuột. Hãy giữ bản sao hóa đơn/biên nhận cho đến khi có sự sắp xếp khác. Hóa đơn/biên nhận như vậy sẽ là bằng chứng mua hàng nếu bạn gặp phải một vấn đề trong tương lai.