Làm thế nào để bật VRR (Variable Refresh Rate) trên PS5 và Xbox Series X/S cho màn hình ZOWIE?

Application  /   2022-12-30

Vui lòng tham khảo video sau về hướng dẫn từng bước bật VRR trên PS5 và Xbox Series X/S cho màn hình ZOWIE:

Click tại đây