Tôi có kế hoạch nâng cấp cho PC của mình trong tương lai gần. Trước đó, nếu tôi đặt XL2566K thành 240Hz, nó sẽ hoạt động tốt hơn hay kém hơn XL2546K với cùng thiết lập 240Hz?

Application  /   2022-11-18

Khi được đặt thành 240Hz trên máy tính của bạn, hiệu suất của XL2566K sẽ giống như XL2546K.