Tôi có kế hoạch nâng cấp card đồ họa của mình trong thời gian tới. Tôi có thể mua XL2566K và chạy nó ở 240Hz với DyAc+ trước khi tôi nâng cấp card đồ họa không?

Application  /   2022-11-18

Có, XL2566K hỗ trợ 360/240/144Hz và các tùy chọn tốc độ làm mới cạc đồ họa tiêu chuẩn khác với chức năng DyAc⁺™.

Để biết các yêu cầu về trải nghiệm 360Hz mượt mà hơn, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp để biết thêm gợi ý.