Tôi nên làm gì khi màn hình của tôi được cài đặt thành 2560x1440 @144Hz thông qua DisplayPort không có âm thanh?

Application  /   2022-11-14

Do giới hạn băng thông của một số card đồ họa cũ hơn, âm thanh ở 2560x1440 @144Hz không thể phát qua DisplayPort để đảm bảo băng thông có sẵn cho tốc độ làm mới cao hơn.

 

Chúng tôi đề xuất những cách giải quyết sau và một trong số chúng có thể giải quyết được vấn đề này.

 

1. Sử dụng cáp HDMI để kết nối trực tiếp màn hình và PC để truyền âm thanh

2. Sử dụng tai nghe để kết nối trực tiếp giắc cắm 3,5 mm của PC nếu bạn muốn sử dụng cáp DisplayPort.

3. Đặt tốc độ làm mới thành 120Hz hoặc thấp hơn nếu bạn muốn sử dụng cáp DisplayPort.