Cách lắp tấm shield lên màn hình ZOWIE?

Application  /   2022-11-16

Vui lòng tham khảo video dưới đây về hướng dẫn chi tiết cách lắp shield lên màn hình ZOWIE.

Cách lắp Shield trên màn hình ZOWIE