Làm sao để cập nhật firmware bằng USB flash drive?

Application  /   2022-11-14

Vui lòng tham khảo video tại liên kết dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết về cách cập nhật firmware bằng USB flash drive.

Làm sao để cập nhật firmware bằng USB flash drive?