Cách chỉnh refresh rate thành giá trị cao nhất như thông số màn hình đã tuyên bố? (240Hz/360Hz)

Application  /   2022-11-16


Vui lòng kiểm tra các bước sau:

 

A. Dòng màn hình 240Hz:

1) Đảm bảo sử dụng cáp HDMI 2.0 hoặc DP 1.2a.

2) Nếu sử dụng cáp HDMI 2.0, hãy đảm bảo kết nối với đúng cổng HDMI 2.0.

3) Nếu sử dụng cáp DP 1.2a, hãy đảm bảo sử dụng cáp đi kèm của BenQ.

4) Đảm bảo cập nhật phiên bản trình điều khiển card đồ họa mới nhất.

5) Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ 240Hz

 

B. Dòng màn hình 360Hz:

1) Đảm bảo sử dụng cáp DP 1.4.

2) Nếu sử dụng cáp DP 1.4, đảm bảo sử dụng cáp do ZOWIE cung cấp.

3) Đảm bảo cập nhật phiên bản trình điều khiển card đồ họa mới nhất.

4) Đảm bảo kiểm tra xem card đồ họa có hỗ trợ tới 360Hz hay không.

 

Nếu bạn đang chạy Win 10, hãy làm theo sau: Setting > System > Display > Advanced Display Settings > Display Adapter Properties.

Sau đó nhấp vào tab “Monitor”, chọn độ phân giải ưa thích của bạn và refresh rate 240Hz/360Hz từ danh sách “Screen Refresh Rate” và click “OK”.

 

Nếu bạn đang chạy Win 11, hãy làm theo hướng dẫn sau: Setting > System > Display > Advanced Display > Display information > Choose a refresh rate. Sau đó, chọn tốc độ làm mới 240Hz/360Hz.

 

Hoặc bạn có thể thực hiện cài đặt thông qua bảng điều khiển GPU.

 

Nếu đó là GPU NVIDIA, vui lòng mở bảng điều khiển NVIDIA, sau đó chuyển đến tab “Change Resolution” trong tùy chọn “Display”, sau đó chọn độ phân giải ưa thích của bạn trong “PC (not Ultra HD, HD, SD)” và chọn “240Hz” / "360Hz” trong tùy chọn “Refresh Rate”.

 

Nếu đó là GPU AMD, hãy nhấp chuột phải vào màn hình của bạn và chọn “AMD Radeon Settings”, sau đó nhấp vào tùy chọn “Display”, sau đó bạn có thể chọn độ phân giải ưa thích của mình và 240Hz/ 360Hz trong trang tùy chọn Display.