Laptop hoặc card đồ họa của tôi không có cổng DP, tôi có thể mua bộ chuyển đổi để cài đặt 144Hz, 240Hz hoặc 360Hz không?

Application  /   2022-11-16

Không nên sử dụng cáp/adapter video của bên thứ 3 vì không phải tất cả chúng đều đã được thử nghiệm và có thể có vấn đề về khả năng tương thích, đặc biệt là thông số kỹ thuật và chất lượng của các loại cáp khác nhau có thể khác nhau. Xin vui lòng liên hệ với dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.