Tôi không thích cài đặt màu mặc định, tôi nên làm gì?

Application  /   2022-11-16

Chế độ màu mặc định là chế độ "FPS1", được tinh chỉnh cho các cảnh trong CS:GO. (Ở một số khu vực, màu mặc định được đặt thành chế độ "ECO" để đáp ứng các yêu cầu quy định).

Nếu tùy chọn của bạn khác xa với các cài đặt đặt sẵn đó, trước tiên bạn có thể thử màu chế độ “Standard" và tùy chỉnh thêm cho các cài đặt ưa thích của mình.

Chúng tôi rất khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ thêm.