Hiệu suất Hz tối ưu để người dùng bật chức năng "DyAc", "DyAc+" hoặc "Blur Reduction" trong OSD là bao nhiêu?

Application  /   2022-11-17

Hiệu suất được tối ưu hóa của chức năng "DyAc" hoặc "Blur Reduction" là khi hệ thống của bạn có thể hỗ trợ tốc độ làm mới trên 100Hz và đầu ra ổn định trên 100 khung hình/giây. Nếu bạn muốn bật chức năng này, chúng tôi khuyên rằng hệ thống của bạn phải có khả năng hỗ trợ 100Hz trở lên và xuất ổn định hơn 100 khung hình/giây.