Skate chuột dạng vòng ở trung tâm có tương thích với chuột ZOWIE có dây không?

Application  /   2023-08-10

Không, skate chuột này chỉ có trên chuột ZOWIE không dây và không tương thích với các mẫu có dây.