Màu của đèn báo LED trên đầu thu không dây nâng cao có ý nghĩa gì?

Application  /   2023-08-10

Màu trắng thuần: Ở chế độ ngủ

Màu trắng đậm: Đang hoạt động bình thường

Nhấp nháy màu hổ phách: Tín hiệu yếu. Vui lòng di chuyển chuột trong phạm vi hiệu quả để cải thiện cường độ tín hiệu.