Làm cách nào để thay đổi thời gian phản hồi nhấp chuột?

Application  /   2023-11-07

Để thay đổi cài đặt thời gian phản hồi nhấp chuột, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:

Chế độ không dây: Trước tiên, tắt nguồn chuột. Sau đó Nhấn và giữ đồng thời nút 4 hoặc 5 và nút nguồn trên chuột.

Chế độ có dây: Trước tiên, tắt nguồn và ngắt kết nối chuột. Sau đó, nhấn và giữ nút 4 hoặc 5 , đồng thời kết nối lại chuột.

• Thời gian phản hồi nhanh: nút 4

• Thời gian phản hồi bình thường: nút 5