Làm cách nào để chỉnh DPI và polling rate trên chuột không dây ZOWIE?

Application  /   2023-08-10

Nút điều chỉnh DPI và polling rate nằm ở mặt đáy của tất cả các mẫu chuột không dây ZOWIE.

Nhấn nút số 6 để chỉnh DPI theo sở thích của bạn: 400/800/1600/3200

Nhấn nút 7 để chỉnh polling rate theo sở thích của bạn: 125Hz/500Hz/1000Hz.