Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi các nguồn kết nối giữa đầu thu nâng cao và USB dongle?

Application  /   2023-08-10

Bộ chọn bên trái: Bộ thu USB hoặc chế độ dongle

Bộ chọn bên phải: Chế độ đầu thu nâng cao

Bộ chọn ở giữa: Tắt nguồn