Làm cách nào để biết DPI hiện tại của chuột?

Application  /   2023-08-10

Có đèn chỉ báo LED màu để hiển thị DPI hiện tại.

 

Đối với chuột có dây

Đối với chuột không dây