Tôi có thể thay đổi cài đặt mặc định của các nút bên hông (Nút 4 & Nút 5) trong Windows, Mac hoặc trong Games không?

Application  /   2023-08-10

Chức năng mặc định của các nút bên hông chuột trong Windows và Mac là không thể thay đổi, nhưng trong Gmae, chức năng của các nút đó có thể được đặt theo sở thích.