Laptop hoặc card đồ họa của tôi không có cổng DP, tôi có thể mua adapter để chạy 144hz hoặc 240hz không?

Việc sử dụng cáp video/bộ điều hợp của bên thứ 3 không được khuyến khích vì không phải tất cả chúng đều đã được kiểm nghiệm và có thể xảy ra các vấn đề về khả năng tương thích, đặc biệt các loại cáp khác nhau sẽ có chất lượng khác nhau. Vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.