Tôi không thích màu sắc mặc định được cài đặt sẵn, tôi cần làm gì?

Application  /   2022-09-23

Chế độ màu sắc mặc định là chế độ "FPS1", được tinh chỉnh cho các cảnh trong CS:GO. (ở một số vùng, màu mặc định được đặt ở chế độ "ECO" để đáp ứng các yêu cầu quy định).

Nếu bạn muốn cài đặt màu sắc khác, trước tiên bạn có thể thử để màu sắc ở chế độ “Standard” và điều chỉnh dựa theo ưa thích của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần tư vấn thêm.