Làm cách nào để điều chỉnh DPI và report rate cho chuột ZOWIE?

Các nút DPI và report rate có thể tìm thấy ở phía dưới các mẫu chuột ZOWIE có hỗ trợ tính năng này.
DPI có thể điều chỉnh 400/800/1600/3200
Report rate có thể điều chỉnh 125Hz / 500Hz / 1000Hz