Có sự khác biệt nào giữa EC1 (hoặc EC2) và EC1-B (hoặc EC2-B) không?

Cả EC1 (hoặc EC2) & EC1-B (hoặc EC2-B) đều sử dụng cảm biến 3360.

Sự khác biệt lớn nhất là ở chân chuột vì EC1-B (hoặc EC2-B) sử dụng 4 chân chuột cỡ nhỏ và EC1 (hoặc EC2) sử dụng 2 chân chuột bản lớn. Chân chuột nhỏ mang lại cảm giác tracking theo dõi nhanh hơn trong khi chân chuột lớn lại mang đến cảm giác ổn định hơn.

Dòng chuột EC-B là series đầu tiên ZOWIE sử dụng cảm biến 3360 và chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các gamer chuyên nghiệp rằng họ chưa thật sự quen với sự khách nhau giữa cảm biến 3310 và 3360. Nhưng chúng tôi tin rằng chân đế nhỏ sẽ làm tăng sự khác biệt khi tracking giữa EC và EC-B.