Hiệu suất Hz tối ưu là bao nhiêu để sử dụng chức năng "Blur Reduction" của màn hình?

Chức năng "Blur Reduction" được hoạt động tốt khi GPU chạy ổn định trên 100Hz. Chúng tôi khuyên bạn nên tắt chức năng "Blur Reduction" để tránh các vấn đề không lường trước được khi tần số card dưới 100Hz.