Làm sao để điều chỉnh đèn nền backlight của ZOWIE CELERITAS II?

Độ sáng đèn nền cố định backlight là độ sáng cao nhất
Nhấn phím:
- Fn + F8 (Để giảm độ sáng)
- Fn + F7 (Để tặng độ sáng)