Làm sao để tắt đèn backlight của ZOWIE CELERITAS II?

Nhấn giữ nút FN + F8 key để tắt backlight.