Làm sao để reset cài đặt ZOWIE CELERITAS II?

Nhấn giữ phím: Fn+ Ctrl L +ESC.