Làm sao để thay đổi Report Rates trên chuột?

Ở dưới đế chuột, bạn sẽ thấy phần Report Rate.
Nhấn chọn vào mức lựa chọn của bạn: 125/500/1000 Hz.