Cách làm sạch tấm lót chuột Zowie

2021-07-29

Chúng tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: làm thế nào để làm sạch tấm lót chuột ZOWIE? Chúng tôi đã nghe nhiều phản hồi rằng tấm lót chuột ZOWIE đã bị hỏng sau khi người dùng sử dụng miếng bọt biển và xà phòng để làm sạch, vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ video để các bạn hiểu hơn về cách làm sạch tấm lót chuột.


Thông tin về tấm lót chuột ZOWIE