Thời gian phản hồi nhấp chuột là gì?

2022-06-16

Kể từ khi ra mắt chuột phiên bản C, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về việc điều chỉnh thời gian phản hồi nhấp chuột và cũng nhận thấy rằng nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ.

 

Khi bắn súng lục trong CS: GO, thời gian phản hồi nhấp chuột khác nhau có thể dẫn đến tốc độ bắn và nhịp nhấp khác nhau. Khi bắn AWP, nhịp điệu bắn khi mở ống ngắm cũng có thể khác nhau. Tuy nhiên, thời gian phản hồi nhanh hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn vì mọi người có những thói quen và sở thích khác nhau.

 

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để điều chỉnh thời gian phản hồi nhấp chuột:

 

Đầu tiên, rút chuột ra khỏi cổng USB.

 

. Thời gian phản hồi nhanh: cắm chuột vào máy tính trong khi nhấn và giữ nút 4 của chuột. DPI chuyển sang màu xanh lam khi quá trình thiết lập hoàn tất.

 

.Thời gian phản hồi bình thường, cắm chuột vào máy tính trong khi nhấn và giữ nút 5 của chuột. DPI chuyển sang màu xanh lục khi quá trình thiết lập hoàn tất.