XL Setting To Share™ - Chế độ Overwatch II

2022-12-22

XL2566K/XL2746K/XL2731K/XL2546K/XL2540K/XL2411K được trang bị một tính năng có tên gọi XL Setting To Share™, tính năng này cho phép bạn chia sẻ cài đặt hiển thị của mình một cách dễ dàng bằng cách lưu chúng dưới dạng hồ sơ thông qua phần mềm độc quyền của ZOWIE. 

Hãy xem video để thấy sự khác biệt giữa chế độ Overwatch II với chế độ Tiêu chuẩn/FPS1.

 

Nếu bạn đang sử dụng XL2566K/XL2746K/XL2731K/XL2546K/XL2540K/XL2411K và đã có XL Setting To Share™ trên PC, bạn có thể tải xuống chế độ Overwatch II tại đây và trải nghiệm ngay lập tức.

xl-setting-to-share-overwatch-ii

 

Nếu bạn đã có XL2746K / XL2731K / XL2546K / XL2540K / XL2411K nhưng chưa tải xuống XL Setting To Share ™, hãy nhấp vào đây để tải về và sử dụng nhé!

Tải phần mềm XL Setting to Share

Tìm hiểu các chế độ game có sẵn khác

Màn hình tương thích

xl2566k-ow2
xl2546k-ow2-mode
xl2566k-ow2-mode
xl2546k-ow2-mode
xl2540k-cod-mode
xl2411k-ow2-mode
xl2540k-cod-mode
xl241lk-buy
xl2731k-cod-mode
xl-setting-to-share-xl2746k
xl2731k-cod-mode
xl2746k-buy