XL Setting To Share™ -Chế độ CS2 Mode

2023-10-26

XL2566K/XL2746K/XL2731K/XL2546K/XL2540K/XL2411K có một tính năng mới gọi là XL Setting To Share™ cho phép bạn chia sẻ cài đặt hiển thị của mình một cách dễ dàng bằng cách lưu chúng dưới dạng cấu hình thông qua phần mềm độc quyền của chúng tôi.

Hãy xem video để thấy sự so sánh giữa chế độ CS2 mode với chế độ Standard mode và chế độ CS:GO (FPS1) mode.

Nếu bạn đang sử dụng XL2566K/XL2746K/XL2731K/XL2546K/XL2540K/XL2411K và đã cài đặt XL Setting To Share™ trên PC, bạn có thể tải xuống chế độ CS2 mode tại đây và trải nghiệm trò chơi ngay lập tức.

xl-setting-to-share-overwatch-ii

 

Nếu bạn có XL2566K/XL2746K/XL2731K/XL2546K/XL2540K/XL2411K nhưng chưa tải xuống XL Setting To Share™, hãy nhấp vào đây để tải xuống và xem nó hoạt động như thế nào.

Tải phần mềm XL Setting to Share

Các chế độ game có sẵn khác 

Màn hình tương thích

xl2566k-ow2
xl2546k-ow2-mode
xl2566k-ow2-mode
xl2546k-ow2-mode
xl2540k-cod-mode
xl2411k-ow2-mode
xl2540k-cod-mode
xl241lk-buy
xl2731k-cod-mode
xl-setting-to-share-xl2746k
xl2731k-cod-mode
xl2746k-buy