XL Setting To Share™ - Chế độ COD WZ 3.0

2024-01-22

XL2746K/XL2731K/XL2546K/XL2540K/XL2411K được trang bị tính năng XL Setting To Share™ (Chia sẻ cài đặt XL). Tính năng này cho phép bạn nhập cài đặt màn hình từ những người chơi khác hoặc chia sẻ cài đặt của riêng bạn bằng cách lưu chúng dưới dạng cấu hình bằng phần mềm độc quyền của chúng tôi.

Hôm nay, chúng tôi đã phát hành chế độ COD WZ 3.0 đã cải tiến.

Hãy xem video để thấy được sự khác biệt giữa chế độ COD WZ 3.0 và chế độ Tiêu chuẩn (Standard).

  • Đối với các sản phẩm XL-K (XL2566K / XL2746K / XL2731K / XL2546K / XL2540K / XL2411K),

Vui lòng tải file chế độ màu tại đây:

TẢI XUỐNG NGAY

  • Đối với các sản phẩm XL-X (XL2546X / XL2586X) 

Vui lòng tải file chế độ màu tại đây:

TẢI XUỐNG NGAY

 

Nếu bạn có XL2586X / XL2546X / XL2566K / XL2746K / XL2731K / XL2546K / XL2540K / XL2411K và chưa tải xuống Cài đặt XL để chia sẻ™, hãy nhấp vào ĐÂY để tải xuống phần mềm Cài đặt XL để chia sẻ.

Bấm vào ĐÂY để kiểm tra các chế độ game có sẵn khác.

Màn hình tương thích

xl2586x-codw3
xl2546x-cos-w3-240hz
xl2586x button
xl2546x-button-240Hz
xl2566k-ow2
xl2546k-ow2-mode
xl2566k-ow2-mode
xl2546k-ow2-mode
xl2540k-cod-mode
xl2411k-ow2-mode
xl2540k-cod-mode
xl241lk-buy
xl2731k-cod-mode
xl-setting-to-share-xl2746k
xl2731k-cod-mode
xl2746k-buy