XL Setting To Share™ - Chế độ R6

2021-05-02

XL2546K / XL2540K / XL2411K có một tính năng mới gọi là XL Setting To Share ™, cho phép bạn chia sẻ cài đặt hiển thị màn hình của mình một cách dễ dàng bằng cách lưu chúng dưới dạng cấu hình thông qua phần mềm độc quyền của chúng tôi.

Thông qua XL Setting To Share ™, bạn cũng có thể nhận được các cài đặt video được đề xuất cho các tựa game mới từ ZOWIE. Dưới đây là video cho thấy sự so sánh giữa chế độ R6 và chế độ tiêu chuẩn.

Nếu bạn đang sử dụng XL2546K / XL2540K / XL2411K và đã tải XL Setting To Share ™ trên PC, bạn có thể tải xuống chế độ R6 tại đây và trải nghiệm trò chơi ngay lập tức.

Chế độ R6

Nếu bạn đã sở hữu dòng màn hình XL2546K / XL2540K / XL2411K và chưa tải xuống XL Setting To Share ™, hãy nhấp vào đây để tải chương trình và xem cách thức hoạt động.

Tải xuống XL Setting to Share

Xem các chế độ chơi có sẵn khác

Màn hình tương thích