Phỏng vấn CadiaN tại CS:GO Major

2023-06-16

Using ZOWIE monitor at a tournament
Experience with DyAc
Color setting preference
CadiaN’s CSGO settings

Không có TỐT NHẤT, chỉ có cài đặt phù hợp với BẠN nhất